Cercetarea ştiinţifică de excelenţă are un rol important în activitatea Departamentului de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei.

Activitatea de cercetare de la Departament se desfăşoară în principal la Centrul de cercetare SITI - Sisteme Inteligente şi Tehnologia Informaţiei, afiliat Departamentului.

Principalele direcţii de cercetare ştiinţifică sunt : Extragerea automată de cunoştinţe, Sisteme inteligente şi aplicaţii, Sisteme bazate pe cunoştinţe şi aplicaţii, Evaluarea sistemelor software, Sisteme distribuite şi multi-agent.

Prin proiectele de cercetare-dezvoltare se urmăreşte participarea la activitatea ştiinţifică de pe plan naţional şi internaţional, sau se are în vedere promovarea unor parteneriate cu agenţi economici locali sau din străinătate.

Proiectele câştigate prin competiţie naţională sau internaţională au condus la finanţarea activităţii de cercetare, la îmbunătăţirea bazei materiale a Departamentului, sau la realizarea unei producţii ştiinţifice de nivel înalt, sub formă de cărţi şi articole publicate în edituri şi reviste prestigioase din ţară şi din străinătate.

Prezentarea de lucrări ştiinţifice la congrese, conferinţe sau la alte manifestări naţionale şi internaţionale a contribuit la sporirea renumelui şi a vizibilităţii Departamentului şi a Facultăţii de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică.