• Susnea I., Vasiliu G., Sisteme distribuite pentru monitorizarea si conducerea proceselor. O introducere practica, Editura Matrix Rom, Bucuresti, ISBN: 978- 973-755-542-5, 2011
 • Ceanga E., Gogu A. L., Culea M., Analiza şi sinteza circuitelor şi sistemelor , 375 pag, GUP 2010 , ISBN 978-606-8008-77-6, 2010
 • Vasiliu G., Susnea I., - Sisteme computerizate de masurare, Editura Matrix Rom, Bucuresti, 2009, ISBN: 978-973-755-452-9, 2009
 • L. Dumitriu, C. Segal, M. Craciun, A. Cocu, - On Association Rule Mining for the QSAR problem, in Encyclopedia of Data Warehousing and Mining, Second edition , 2009
 • Tudorie, C. - Qualifying Objects in Classical Relational Database Querying. In Galindo, J. (Ed.), Handbook of Research on Fuzzy Information Processing in Databases, Vol. I, pp. 218-245 (Cap 9). Hershey, PA, USA, 2008
 • Segal C.&all, E. Manole 2008, Cercetări în vederea stabilirii gradului de toxicitate al unor poluanţi din apele reyiduale folosind metoda QSAR, IPA SA Publishing House, ISBN 973-1704-13-2, 174 pag
 • Munteanu S., - Sisteme inteligente hibride în diagnoza medicală, Ed. Fundatiei Universitare Dunarea de Jos, ISBN 978-973-627-398-8, 2007
 • Tudorie C., - Interogarea în termeni vagi a bazelor de date, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, Bucureşti, 165 pag., ISBN 978-973-30-1750-9 , 2007
 • Tudorie C., - Sisteme flexibile în interogarea flexibilă a bazelor de date , Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti , 180 pag., ISBN 978-973-30-1749-3 , 2007
 • L. Dumitriu, C. Segal, M. Craciun, A. Cocu, - On Association Rule Mining for the QSAR problem, in Encyclopedia of Data Warehousing and Mining, pp 83-95, 2nd edition Idea Group Publishing, 2007
 • L. Dumitriu, C. Segal, s.a - Utilizarea tehnicilor de invatare automata in estimarea efectelor toxicologice,Ed. Did. si Pedagogica, 119 pag, ISBN 978-973-30-1729-5 , 2007
 • Pecheanu E. – Sisteme de Calcul şi Sisteme de Operare, Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, Galaţi, 200 pg. , ISBN 978-973-627-341-4 , 2006
 • Pecheanu E. – Metode de reprezentare a cunoasterii in instruirea asistata, Ed. Fundatiei Universitare Dunarea de Jos, Galati, 150 pag., ISBN 973-627-340-7 , 2006
 • Dumitriu L., - Interactive mining and knowledge reuse for the closed-itemset incremental-mining problem - in Encyclopedia of Data Warehousing and Mining, Vol. 1, ISBN: 1- 59140-559-9, Idea Group Eds,. 2005, pp 150-159
 • Dumitriu L. , - Data Mining – extragerea de reguli de asociere - Editura Didactica si Pedagogica, ISBN 973-30-2044-3, 2003, 140 pagini
 • Dumitriu L. , - Achizitia de cunostinte - Editura Didactica si Pedagogica, ISBN 973-30-2032-X, 2003, 140 pag.
 • Segal C, Stefanescu D.,- Sisteme inteligente de diagnoza, Ed. Tehnica, 210 pag., ISBN 973-31-3068-5, 2002
 • Stefanescu, D., - Programarea in limbajele C/C++, Editura MATRIXRom, 400 pag., Bucuresti, ISBN 973-685-475-2, 2002
 • Stefanescu, D., Segal, C. - Initiere in limbajele C/C++, Editura Fundatiei Universitare "Dunarea de Jos", Galati, 250 pag., ISBN 973-8139-38-4, 2000