CONTRACTE DE CERCETARE/DEZVOLTARE OBTINUTE PRIN COMPETITIE 2007-2012

Nr. Nr. Contract Denumire Contract Valoare Perioada Colectiv
1. 535-13/09/2006 CEEX/Relansin Cercetari in vederea stabilirii gradului de toxicitate al unor poluanti din apele reziduale folosind metoda QSAR 1649.000 Euro (total) 2007-2008

Univ. Dunarea de Jos - coordonator

C. Segal, L. Dumitriu
M. Craciun, A. Cocu

2. Socrates Minerva -EFORMINFO Programme européen de formations en ligne en informatique et en multimédia 400.000 Euro (total)
53.000 Euro (UDJG)
2007-2008

Univ. Dunarea de Jos- partener

C. Segal, L. Dumitriu , E.Pecheanu, C.Tudorie

3. Contract CNCSIS PN-II RU- TD- 181/01.10.2007 Contributii la conceperea si utilizarea agentilor software inteligenti pentru comertul electronic 27 560 RON 2007-2008

Univ. Dunarea de Jos- coordonator

N. Jascanu

4.

PNCDII21-065/ 12/09/2007

Noi solutii de alimentare a cladirlor publice si rezidentiale - ENHIT 400.000 Euro (total) 2007-2010

Univ. Dunarea de Jos- partener

L.Dumitriu (membru)

5. PNIIIDEI ID_641/2007 Conducerea adaptiva sliding-mode aplicata la manipulatoare robotice, roboti mobili si vehicule autonome electrice 250.000 Euro 2007-2010

Univ. Dunarea de Jos- coordonator

Filipescu A, director

I. Susnea (membru)

6. Contract CNCSIS 244/2008 Tehnologie si instalatie pentru tratarea apelor industriale uzate 500.000 Euro (total)
50.000 Euro (UDJG)
2008-2010

Univ. Dunarea de Jos- partener

M. Barbu (membru)

7. PN II Parteneriate, Mediu – nr. 32-102/2008 Cercetari privind determinarea proceselor si parametrilor optimi ptr. imbunatatirea gradului de remediere a solurilor contaminate cu hidrocarburi, -TERESOL 2153000 RON (total)
50000 RON (UDJG)
2008-2011

Univ. Dunarea de Jos- partener

A. Istrate (membru)

8. PN II , Parteneriate, Mediu – nr. 32-121/2008 Eco-tehnologii de reabilitare si reconstructie ecologica a solurilor contaminate in zona depozitelor de deseuri urbane si industriale - ECORES 250000 RON (UDJG) 2008-2011

Univ. Dunarea de Jos- partener

A. Istrate (membru)

9. Proiect POSDRU – 6/1.5/S/15/6583 Sistem de Management al Burselor Acordate Doctoranzilor – SIMBAD 5655774 RON (total) 2008-2011

Univ. Dunarea de Jos- coordonator

A. Istrate (membru)

10. Contract PN II MASPEST 52-176/2008 Cercetări privind metode de estimare a biomasei piscicole în arealele piscicole amenajate 500.000 Euro 2008-2012

Univ. Dunarea de Jos- partener

L. Dumitriu (director)

11. Contract ANCS 169CP1/2009 Laborator de modelare numerică prin HPC în mecanica fluidelor 350.000 Euro 2009-2011

Univ. Dunarea de Jos- coordonator

A. Istrate (membru)

12. Proiect POSDRU 88/1.5/S/61445 Eficientizarea activitatii studentilor din cadrul ciclului de studii doctorale - EFICIENT 3,57 mil. Euro (total) (UDJG) 2009-2011

Univ. Dunarea de Jos- coordonator

A. Istrate (membru)

13. Proiect POSDRU 90/2.1/64051 Îmbunătățirea procesului de formare profesională a studenților de la automatică și informatică aplicată. 1,26 mil. Euro (total)
150.000 Euro (UDJG)
2009-2012

Univ. Dunarea de Jos- partener

A. Filipescu, I .Şuşnea (membri)

14. Proiect POSDRU 26/3.1/G/39186 DMI 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale la nivel regional - PARSE 400.000 Euro (total)
28.000 Euro (UDJG)
2009-2010

Univ. Dunarea de Jos- coordonator

M.Craciun (membru)

15. Proiect POSDRU 56/1.2/S/32768 Formarea cadrelor didactice universitare si a studenţilor în domeniul utilizării unor instrumente moderne de predare-învăţare-evaluare ptr.disc. matematice. 4,42 mil. Euro (total)
150.000 Euro (UDJG)
2010-2013

Univ. Dunarea de Jos- partener

A. Istrate (membru)
M. Crăciun (membru)

16. Proiect POSDRU 86/1.2/S/61830 Cresterea calitatii invatamantului superior de inginerie / Platforma Informatica pentru Ingineria Fluidelor – PIIF 3,88 mil. Euro (total)
360.000 Euro (UDJG)
2010-2013

Univ. Dunarea de Jos- partener

M. Crăciun (membru)

17. Contract CFP/EFSA DATEX 2010/01 Electronic Transmission of Chemical Occurence Data, EFSA – European Food Safety Authority 36.000 Euro 2010 -2011

Univ. Dunarea de Jos- partener

Conf. Tudorie C.
M. Craciun (membri)

18. Grant PN II – RU
79/2010 CNCSIS
Modelarea și conducerea automată avansată a sistemelor recirculante de acvacultură intensivă 70.000 Euro (total)
(UDJG)
2010-2012

Univ. Dunarea de Jos- coordonator

Barbu M (director)

19. Proiect Leonardo da Vinci - 2010–1–PL1–LEO05–11472 Sistem informatic suport pentru înstruire informală a personelor cu cultura tehnică scăzută 400.000 Euro (total)
70.000 Euro (UDJG)
2011-2012

Univ. Dunarea de Jos- partener

Pecheanu E., Dumitriu L. ,Istrate A., Tudorie C., membri

20. PN-II-ID-PCE-2011-3-0641 Advanced control of reversible manufacturing systems of assembling and disassembling using wheeled mobile robots equipped with robotic manipulators 370.000 Euro (total)
370.000 Euro (UDJG)
2011-2012

Univ. Dunarea de Jos- coordonator

Prof. A. Filipescu (Membru)

21. Proiect EFSA 15864/2012 NP/EFSA/DCM/2012/01/08 Pilot project on the implementation of FoodEx2 as part of the Standard Sample Description for the electronic transmission o data to EFSA 32.000 Euro (total)
32.000 Euro (UDJG)
2012-2013

Univ. Dunarea de Jos- coordonator

Conf.C.Tudorie (director), M. Craciun

22. Proiect Leonardo da Vinci – 2012-1-PL1 –LEO11 i-Lab – Laborator si sisteme suport pentru stimularea creativității și inovării 400.000 Euro (total)
50.000 Euro (UDJG)
2013-2014

Univ. Dunarea de Jos- partener

Pecheanu E., Dumitriu L. ,Istrate A., Tudorie C.,(membri)