Strategii şi Măsuri Operaţionale

Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Perioada 2012 – 2013

 

DIRECŢII DE CERCETARE FUNDAMENTAL-APLICATIVĂ - 2012-2013

 

Activitatea de cercetare ştiinţifică la Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informației (denumit în continuare Departamentul CTI ) se va derula pe parcursul anului 2012-2013 conform strategiei adoptate în departament şi în cadrul Centrului de Cercetare pentru Sisteme Inteligente şi Tehnologia Informaţiei (denumit în continuare Centrul de Cercetare SITI), care este aferent departamentului.

 

În ultimii ani activitatea de cercetare la Departamentul CTI s-a încadrat în 3 domenii aparţinând Inteligenţei Artificiale, cu direcţii de aplicare specifice:

 1. Sisteme inteligente pentru extragere de cunostinţe din volume mari de date
  1. Utilizarea sistemelor hibride inteligente în Data Mining-ul predictiv
  2. Web-mining, căutare şi extragere de conţinut specific din Web
  3. Net-mining pentru monitorizare şi securizare trafic în reţele complexe de comunicaţie
 2. Sisteme inteligente pentru asistarea utilizatorului
  1. Sisteme inteligente de instruire
  2. Sisteme de informare inteligente
  3. Agenţi software inteligenţi pentru comerţul electronic şi de recomandare
  4. Interogări în termeni vagi / interogări flexibile asupra bazelor de date
 3. Sisteme inteligente în robotică şi de inteligenţă distribuită
  1. Sisteme inteligente pentru diagnoza defectelor în sisteme tehnice complexe
  2. Sisteme încorporate, sisteme autonome avansate, sisteme inteligente distribuite
  3. Sisteme biomimetice, cu inteligenţă distribuită şi de grup

Lista detaliată a direcţiilor de cercetare pentru 2011-2012, precum şi relevanţa tematicii de cercetare pe plan naţional şi internaţional sunt prezentate în ANEXA I, respectiv ANEXA II.

 

Activitatea ştiinţifică şi de cercetare va fi continuată şi pe parcursul anului 2011-2012 pe direcţiile adoptate anterior în planurile de cercetare ale departamentului, cu adaugarea a două noi orientări:

  1. integrarea unor teme de cercetare derulate în anii precedenţi, într-o abordare holistică pe tema asistării utilizatorului
  2. abordarea unor direcţii de cercetare de mare actualitate pe plan mondial, din categoria celor prin care se urmăreşte obținerea progresului prin aplicarea modelărilor şi tehnologiilor IT&C:
   • extragerea de cunoştinţe din volumele de date acumulate în diverse domenii
   • ”green-energy”, roboţi autonomi cu sisteme de cogniţie sau sisteme de orientare inteligente.

 

Pentru prima orientare, se vizează în mod coroborarea cercetării pentru sistemele de asistare a utilizatorului (în instruire, de informare, de consiliere, recomandare), sau pentru sistemele inteligente cu comunicare om-maşină (sub formă de interogări, sau în limbaj semi-natural) cu cercetarea şi dezvoltarea componentelor de diagnoză de profil utilizator, sau dezvoltarea sistemelor multifuncționale pentru educaţie.

 

Cea de-a doua orientare de cercetare se va axa pe studiul şi modelarea sistemelor de inteligenţă distribuită, cu aplicaţii în sistemele multiagent pentru comert electronic sau sistemele de recomandare. Tot în această categorie se va încadra şi cercetarea în domeniul sistemelor inteligente biomimetice, sisteme de tip ”swarm intelligence” cu cogniţie de grup, cu aplicații în domenii de mare actualitate: ”green-energy”, roboți autonomi.

 

Implementarea acestor direcții de cercetare a Departamentului CTI se va manifesta prin conţinutul mai multor teze de doctorat în curs de elaborare (ANEXA V – cercetarea doctorală).

In continuare se preconizează participarea colectivelor de cercetare de la Departamentul CTI la compeţitii de granturi şi proiecte care vizează teme de cercetare interdisciplinară din Inteligenţa Artificială sau Tehnologia Informaţiei, precum şi concepţia şi dezvoltarea unor sisteme software aplicative care să fie folosite în mod direct în diverse domenii de activitate.

 

Prin cooptarea în colectivul departamentului în anul 2010 si 2011 a unor noi membri, s-au adăugat noi tematici în cadrul direcţiilor de cercetare existente, legate de sisteme autonome avansate şi sisteme încorporate. Acest lucru va permite constituire unor noi colective şi demararea unor proiecte de cercetare în Inteligenţa Artificială cu tematică inter-domenii.De asemenea se vor deschide noi direcţii de cercetare în legătură cu specializările de masterat care se derulează la Departamentul CTI, sau legate de preocupările de studiu şi cercetare ale unor membri ai Departamentului: tehnologii pentru sisteme mobile , creativitate computațională.

 

OBIECTIVELE DE CERCETARE

 

Obiectivele de cercetare prevăzute, termenele şi gradul de realizare a acestor obiective sunt prezentate în ANEXA III a acestui document.

 

CONTRACTELE DE CERCETARE

 

Contractele de cercetare obţinute prin competiţie naţională, precum şi cele obţinute în partenariat prin competiţie internaţională, continuate sau propuse în anii anteriori şi care vor continua în anii 2012-2013 sunt enumerate în ANEXA IV a a acestui document.

 

ACTIVITATEA DOCTORALĂ ŞI DE CERCETARE DE MASTERAT ÎN 2012-2013

 

Activitatea doctorală de la Departamentul CTI se va materializa în anul 2012-2013 prin realizarea cercetării şi susţinerea publică a mai multor teze de doctorat (ANEXA V).

 

Cercetarea de masterat se derulează în cadrul centrului de cercetare SITI, cu studenţii care efectuează studii la specializarea de masterat Tehnologii Informatice Avansate, susţinut de Departamentul CTI. În anul 2012 cercetarea la Departamentul CTI se va materializa prin dezvoltarea a mai multor teme din domeniul Inteligenţei Artificiale (ANEXA V), în cadrul cărora s-au efectuat deja studii teoretice, studii de caz, experimente sau simulări.

 

 

NOI ACTIVITĂŢI ŞI VALORIFICAREA CERCETĂRII ÎN 2011-2012

 

Pentru anul 2012 se preconizează abordarea unor noi direcţii de cercetare, care se vor încadra în strategia adoptată la nivel de departament şi centru de cercetare al departamentului. Cele două noi orientări menţionate anterior, integrarea cercetării în teme comune si abordarea unor direcţii de actualitate sunt reflectate prin temele nou propuse (ANEXA VI).

 

În ceea ce priveşte valorificarea cercetării în anul 2012-2013, planul strategic al Departamentului CTI prevede pentru publicarea mai multor cărţi sau capitole de carte în edituri recunoscute, propunerea/publicarea de articole în jurnale cotate ISI, şi publicarea mai multor articole la conferinţe ISI Proceedings.

Se prevede de asemenea efectuarea unui număr de comunicări ştiinţifice la conferinţe internaţionale şi publicarea de articole în jurnale sau proceedings-uri indexate în baze de date (ANEXA VII).