Primii paşi - predarea disciplinelor informatice şi înfiinţarea unei specializări de informatică

1974 - se înfiinţează Oficiul de Calcul Electronic al Universităţii din Galaţi. Şef de oficiu - şef lucr.dr. ing. Severin Bumbaru. Dotarea iniţială: un calculator Felix C32
Se predau cursuri de programare (limbajul Fortran) pentru toate specializările universităţii, în cadrul Catedrei de Fizică şi Electrotehnică.

1982 – Oficiul de Calcul Electronic al universităţii este dotat cu un calculator Felix 256

1991 – se obţine conducere de doctorat în domeniul Informatică Aplicată de către prof.dr.ing. Severin Bumbaru 

1992 – se înfiinţează specializarea de colegiu Tehnologia Informaţiei cu durata de 3 ani, transformată apoi (în anul 1995) în specializarea Tehnică de Calcul

Înfiinţarea Departamentului

Mai 1992 : se înfiinţează Catedra de Informatică Aplicată. Şef catedră - prof.dr. ing. Severin Bumbaru.
Catedra este dotată cu reţea de calculatoare IBM PC. Se predau discipline de programarea calculatoarelor (limbajele Fortran, Basic, Pascal) şi alte discipline de informatică la toate specializările Universităţii.

Februarie 2000 : şef de catedră devine prof.dr.ing. Vasile Palade

2001 – se trece la numele de Catedra de Calculatoare şi Informatică Aplicată

2002 – se înfiinţează specializarea Calculatoare

2003 – se creează specializarea de masterat Informatică Aplicată

2004 – şef de catedră devine prof.dr.ing. Luminiţa Dumitriu

2005 – se creează specializarea de masterat Sisteme Inteligente

2008 – şef de catedră devine conf.dr.ing. Emilia Pecheanu

2009 – se creează specializarea de masterat Tehnologii şi Aplicaţii Informatice

2012 – şef  de catedră devine conf.dr.ing.Cornelia Tudorie