Obiective ale Departamentului de Calculatoare și Tehnologia Informației

Misiunea Departamentului este de a forma specialişti cu competenţe într-un domeniu important al dezvoltării economice actuale a României : Calculatoare și Tehnologia Informaţiei. De asemenea, Departamentul urmărește corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele impuse de mediul economic local şi regional. Din acest punct de vedere, al legăturii cu piaţa muncii, evoluţia actuală pe plan regional a domeniului vizat este una ascendentă, fapt susţinut de cererile tot mai numeroase pentru absolvenţi având calificare în domeniul Calculatoarelor si al Tehnologiei Informaţiei.

Principalul obiectiv al Departamentului este de a forma specialişti pregătiţi pentru economia bazată pe cunoaştere,prin construirea competenţelor şi abilităţilor cognitive necesare pentru implementarea sistemelor informatice moderne în activitatea de producţie, de cercetare sau socio-economică.

Un alt obiectiv este orientat spre integrarea învăţământului românesc în Spaţiul European. Prin cooperarea în cadrul proiectelor de dezvoltare instituţională cu universităţi din Franta (Universite de Strasbourg, Universite de la Rochelle), Marea Britanie (University of Glamorgan), Belgia (Haute École de la Province de Liège), Grecia (Aristotelean University of Thessaloniki), Creta (Technological  Educational Institute of Crete) sau Spania (University of Valladolid) se are în vedere conectarea la tendinţele existente în învăţământul superior european.