Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației coordonează programe de studii inginereşti în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
În acest domeniu Departamentul derulează studii de licenţă, de masterat şi de doctorat.

Studiile de licenţă se desfăşoară în domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației, specializarea Calculatoare, au durata de 4 ani şi conduc la obţinerea unei diplome de inginer licenţiat şi a 240 de credite.

Studiile de masterat se desfăşoară în trei specializări, organizate alternativ :

  1. Sisteme Inteligente, cu durata de 3 semestre şi 90 de credite.
  2. Tehnologii şi Aplicaţii Informatice, cu durata de 4 semestre şi 120 de credite.
  3. Tehnologii Informatice Avansate, cu durata de 4 semestre şi 120 de credite.

Statutul actual al acestor programe de studii este de acreditat.

Programele de studii de doctorat se desfăşoară în cadrul şcolii doctorale afiliate Facultăţii de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică şi propun subiecte din Inteligenţa Artificială sau din Tehnologia Informaţiei.

Licență

Masterat