Ș.l. dr. ing. Diana ȘTEFĂNESCU


Contact

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Adresă birou: Galati, str. Domneasca, nr. 111, corp G, camera G310.
Interior Universitate:  
Fax: +40 236 460182
Link pagină personală: 


Activitate didactică

Cursuri

 • Programarea calculatoarelor în limbajul C
 • Programarea calculatoarelor și algoritmi
 • Programarea orientată pe obiecte (C++)
 • Metode și tehnici avansate de programare obiectuală (C++/Java)
 • Limbaje formale și translatoare

Aplicații la alte discipline

 • Sisteme inteligente de instruire
 • Laboratoare și seminarii la disciplinele predate

Activitate științifică

Teza de doctorat

 • Titlul: Contribuții la realizarea unui subsistem al cunoștințelor asupra tehnicilor și strategiilor pedagogice într-un sistem de instruire asistată de calculator
 • Domeniul: Științe inginerești: Calculatoare și Tehnologia Informației
 • Susținere publică: 23 ianuarie 2015

Domenii de interes

 • Inteligență artificială, Sisteme bazate pe cunoștințe, Grafuri conceptuale
 • Ingineria ontologică, Reprezentarea cunoștințelor
 • Instruirea asistată de calculator, Sisteme de instruire inteligente, Educația mediată prin sisteme software inteligente (AIED)
 • Compilatoare, Limbaje formale, Translatoare

Contracte de cercetare

Proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract obţinute prin competiţie internaţională

 • Contract Leonardo da Vinci 2011-2012, 2010–1–PL1–LEO05–11472, Tema : SkillsUp - Supporting system for nonformal learning for low-skilled workers Responsabil institutional: Conf. Dr. E. Pecheanu, Coordonator proiect: Institutul Naţional de Cercetare, Radom, Polonia, Valoare partener român: 76.000 E Valoare Proiect: 400.000 E
 • Contract Scopes cu Ministerul Educaţiei din Elveţia, DANUBE CH/DC 2001-2004 - Project No. 7IP 065607, finanțat de Fondul Naţional Elveţian pentru Știință și de Ministerul Educației din Elvetia. Tema: Network for Remote Authoring and Teaching, Coordonator proiect: dr. E. Forte (LEAO, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne), Valoare proiect: 92.000 CHF
 • Contract nr 250/1999-2000 cu SC. CSTELECOM Franţa, Tema: Configurarea de la distanţă a echipamentelor de reţea SC3002, Coordonator : Prof. dr. ing. C. Segal, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, Valoare proiect: 30.000 USD
 • Contract Adiţional 1 la Contract 250/1999-2000, cu SC. CSTELECOM Franţa, Tema: Modul de administrare MIB proprietar pentru echipamente SC3002, Coordonator: Prof. dr. ing. C. Segal, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, Valoare proiect: 20.000 USD
 • Contract nr 228/1998-2000, cu SC. CSTELECOM Franţa, Tema: Ameliorarea funcţiilor de configurare oferite de echipamentele SC300 Coordonator: Prof. dr. ing. C. Segal, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, Valoare proiect: 43.000 USD
 • Contract Adiţional 1 la Contract 228/1998-2000, cu SC. CSTELECOM Franţa, Tema: Modul de administrare MIB proprietar echipamente SC300, Coordonator : Prof. dr. ing. C. Segal, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, Valoare proiect: 20.000 USD

Contracte de cercetare/granturi obţinute prin competiţie naţională

 • Contract MCT şi Academia Română INF-20/2001, proiect C1-142/2001-2002, Tema: Societatea informaţională INFOSOC - Sistem informatic educaţional prin Internet - biblioteci virtuale - e-book, Director: Prof. dr. ing. V. Mînzu, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi. Membri: prof. dr. ing. E. Ceanga, prof. dr. ing. S. Bumbaru, prof. dr. ing. C. Novac, s.l. E. Pecheanu, s.l. D. Ştefănescu, s.l. A. Istrate, ş.a., Valoare: 2,2 miliare lei

Burse și mobilități externe/interne

 • Stagiu de perfecționare și schimb de experiență în domeniul instruirii asistate de calculator - finanţat prin Contract DANU CH/DC – SCOPES/2001-2004 - EPFL (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne), Laboratoire LEAO (L’Enseignement Assiste par Ordinateur), Elveţia, 2004
 • Stagiu SOCRATES/ERASMUS de documentare în vederea pregătirii Tezei de Doctorat, Universitatea Robert Schuman din Strasbourg, Franţa, 2004
 • Stagiu de pregătire a instructorilor în managementul conţinutului educaţional în sistemul ARIADNE, finanţat prin Contract DANU CH/DC – SCOPES/2001-2004, Grenoble, Franţa, 2001
 • Stagiu de perfecţionare în didactica predării disciplinelor informatice şi în instruirea asistată de calculator, Program TEMPUS PMUR (Petites et Moyennes Universités Roumaines), Universitatea Robert Schuman, Strasbourg, Franţa, 1999
 • Cursuri de specializare pentru instructori în domeniul rețelelor de calculatoare: Cisco Networking Academy - CCNA1 și CCNA2

Publicații

Articole

Articole publicate în reviste cotate ISI

 1. Pecheanu, E., Segal, C., Ştefănescu, D., Content Modeling in Intelligent Instructional Environments”, In Proceedings of the 7th Int. Conf. “Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems, Oxford, UK, Sept 2003, Proceedings, Part II, pp 1229-1235, Ed. Springer-Verlag, Berlin, ISBN 3-540-40804-5, ISSN 03020-9743, Springer Verlag Berlin, In Lecture Notes in Computer Science / Lecture Notes in Artificial Intelligence,  LNCS-LNAI Vol 2774/2003, ISBN 3-540-40804-5 Springer Verlag Berlin, pp. 1229-1235, 2003.
 2. Pecheanu, E., Dumitriu, L., Ştefănescu, D., Segal, C., A Framework for Conceptually Modelling the Domain Knowledge of an Instructional System”, International Conference on Computational Science (2), Book Chapter, Lecture Notes in Computer Science, In Lecture Notes in Computer Science-LNCS Vol 3992/2006, ISBN 978-3-540-34381-3 Publisher Springer Berlin / Heidelberg, Volume 3992/2006, ISSN 0302-9743, ISBN 3-540-34381-4, pp. 199-206, 2006

Articole publicate în ISI Proceedings

 1. Pecheanu, E., Dumitriu, L., Ștefănescu, D., Stîngă O., - “Developing Environments for Distance Engineering Education” – Proceedings of the 7th World Conference on Continuing Engineering Education, WCCEE’98, Torino, Italia, pp. 528-534, 1998
 2. Dumitriu, L., Ştefănescu, D., Pecheanu, E., Finding and using global implications for the association rule problem”, Vol "Knowledge-based intelligent information engineering systems and allied technologies", KES 2002, Part 1, Edited by E Damiani, RJ Howlett, LC Jain, N Ichalkarange, ISBN I 58603 280 I (IOS Press), ISBN 4 274 90535 7 C3055 (Ohmsha), ISSN 0922-6389, pg 537-541, LNCS-LNAI ISBN I 58603 280, 2002.
 3. Ştefănescu, D., Pecheanu, E., Experiences in Courseware Development Using the ARIADNE Approach”, Proceedings of the 2nd balkan region conference on engineering education, Bridges for co-operation in engineering education, Conference proceedings, 16-19 sept, 2003, Sibiu, Editors: Constantin Oprean, Claudiu Vasile Kifor, Nicolaie Georgescu, pg 160-163, ISBN 973-651-673-3, 2003.
 4. Ștefănescu, D., Pecheanu, E., Dumitriu, L., Knowledge representation models based on conceptual graphs in intelligent educational systems”, Proceedings of The 3nd balkan region conference on engineering education, Advancing Engineering Education, Conference proceedings, 12-15 sept, 2005, Sibiu, Editors: Constantin Oprean, Claudiu Vasile Kifor, Nicolaie Georgescu, pg 67-70, ISBN 973-739-147-0, 2005.
 5. Pecheanu, E.,  Ştefănescu, D., Istrate, A, Jâşcanu, V., “On Modeling Adaptive Web-based Instructional Systems”, Proc. of the 8th RoEduNet International Conference on Networking in Education and Research, Galati, Romania, ISBN 978-606-8085-15-9, pp. 84-90, 2009.
 6. Ştefănescu, D., Tudorie, C., Pecheanu, E., “Diversity in Software Support for Computer-Assisted Education”, Proc. of the 8th RoEduNet International Conference on Networking in Education & Research, Galati, Romania, ISBN 978-606-8085-15-9, pp 29-33, 2009.

 Articole publicate în reviste indexate în baze de date internaționale

 1. Neagu, D., Bumbaru, S., Ştefănescu, D., “Structural and Procedural Knowledge Modelling using 3D Neural Networks”, The Annals of “Dunarea de Jos” of Galati, Fascicle III, ISSN 1221-454X 454X  (Revista tip B, cod CNCSIS 482), pg. 94-98, 1996.
 2. Ştefănescu, D., Pecheanu, E., Dumitriu, L., Neagu, C.D., “Student Modelling in Educational Environments”,  The Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati, Fscicle III, ISSN 1221-454X 454X  (Revista tip B, cod CNCSIS 482), pp. 74-79, 1999.
 3. Ştefănescu, D., Pecheanu, E., “A Hybrid Approach to Dynamic Course Generation”, The Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati, Fascicle III, ISSN 1221-454X 454X, (Revista tip B, cod CNCSIS 482), pp. 71-74, 2000.
 4. Pecheanu, E., Ştefănescu, D., Dumitriu, L., Istrate, A., “Achitecture of a Computer Based Instructional System”,  The Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati, Fascicle III, ISSN 1221-454X 454X (Revista tip B, cod CNCSIS 482), pp. 60-64, 2000.
 5. Ştefănescu, D., Pecheanu, E., Buraga, S.C., Pedagogical agents in intelligent tutoring systems”, Proceedings of the 11-th International Symposium on Modeling, Simulation and Systems' Identification, SIMSIS 2001, Galati, octombrie 2001, pp. 178-183, ISBN 973-8139-98-8, 2001.
 6. Pecheanu, E., Ştefănescu, D., Buraga, S.C., Istrate, A., Integrating hypermedia objects  in an intelligent tutoring system”, The Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati, Fascicle III , ISSN 1221-454X 454X (Revista tip B, cod CNCSIS 482), pp. 60-64, 2000.
 7. Buraga, S.C., Ştefănescu, D., Pecheanu, E., Modeling relations between resources of an internet teleconferencing system”, Proceedings of the 11-th International Symposium on Modeling, Simulation and Systems' Identification, SIMSIS 2001, Galati, octombrie, 2001, pp. 68-74, ISBN 973-8139-98-8, 2001.
 8. Pecheanu, E., Ştefănescu D., Istrate, A., “An Extended Structural Model for Intelligent Instructional Systems”,  The Scientific Annals of the A.I. Cuza University of Iasi, Computer Science Section Tome XV , ISSN 1224-2268, (Revista Tip B, cod CNCSIS 115), pp. 167-177, 2004.
 9. Pecheanu, E., Ştefănescu D., Istrate, A., “Building and Using Ontologies in Intelligent Instructional Systems”,  The Scientific Annals of the A.I. Cuza University of Iasi, Computer Science Section Tome XV , ISSN 1224-2268, (Revista Tip B, cod CNCSIS 115), pp. 178-190, 2004.
 10. Ştefănescu, D., Pecheanu, E., Cocu, A., “Pedagogical Knowledge Model Based on Conceptual Graphs and Ontology”,  The Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati, Fascicle III , ISSN 1221-454X (Revista tip B, cod CNCSIS 482), pp 12-17, 2005.
 11. Cocu, A., Ştefănescu, D., “Uncertainty management using bayesian networks in student knowledge diagnosis”, The Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati, Fascicle III, pp. 29-32, (Revista tip B, cod CNCSIS 482), ISSN 1221-454X, 2005.
 12. Tudorie, C., Frangu, L., Ştefănescu, D., “Automatic modeling of the linguistic values for database fuzzy querying”, The Annals of “Dunarea de Jos” Univ. of Galati, Fascicle III, (Revista B, cod CNCSIS 482), ISSN 1221-454X, 2007.
 13. Buraga, S.C., Ştefănescu, D., Ontology Editing Support – A Study of Existing Tools”, Proceedings of the 13-th International Symposium on Modeling, Simulation and Systems' Identification, SIMSIS Galati, Editors Luminiţa DUMITRIU, Mihai VLASE, Galati University Press, ISSN 1843-5130, 2007.
 14. Tudorie, C., Ştefănescu, D., Bumbaru, S., “Discovery linguistic values definitions from the database content in a fuzzy querying context”, Proceedings of the 13-th International Symposium on Modeling, Simulation and Systems' Identification, SIMSIS Galati, Editors L. DUMITRIU, M. VLASE, Galati University Press, ISSN 1843-5130, 2007.
 15. Pecheanu, E.,  Ştefănescu, D., Istrate, A, ”On Modeling Instructional Content in Computer Assisted Learning”, The Annals of “Dunărea de Jos” University of Galaţi, Fascicle III, Electrotechnics, Electronics, Automatic Control, Informatics, Vol. 32, Nr. 2, ISSN 1221-454X, Paginile: 21-24, 2009.
 16. Pecheanu, E., Dumitriu, L., Segal, C., Ştefănescu, D., “Methods to Evaluate Open Source Learning Platforms”, in Global Engineering Education Conference, EDUCON 2011: New Pedagogic Challenges in Engineering Education, Amman, Iordania, IEEE, ISBN: 978-1-61284-642-2, 2011.

Articole publicate în buletine ale simpozioanelor internaționale

 1. Răzmeriţă, L., Ştefănescu, D., Bumbaru, S., Istrate, A., Student testing and assessment in Computer Based Training Systems”, Proceedings of 4-th International Conference Computer Aided Engineering Education, Krakov, Poland, pg. 223-230, ISBN 83-7108-029-8, 1997.
 2. Pecheanu, E., Dumitriu, L., Ştefănescu, D., Bumbaru, S., “Mentor – a Computer-Based Instructional and Assessing System”, Proceedings of the 5th International Conference on Computer Aided Engineering Education, Sofia, Bulgaria, pp. 274- 279, 1999.
 3. Pecheanu, E., Ştefănescu, D., Segal, C., Popescu, F., Assisted-Learning and Individual Cognitive Style”, Proceedings of the Third International Conference  “New Horizons in Industry and Education” – NHIE’’03, august 2003, Santorini, Grecia, pp 258-264, ISBN 9609-85316-7-5, 2003.
 4. Popescu, F., Pecheanu, E., Ştefănescu, D., Istrate, A., New Solutions in Building Integrated Educational Frameworks”, Proceedings of the Third International Conference “New Horizons in Industry and Education” – NHIE’’03, august 2003, Santorini, Grecia, pp 270-276, ISBN 9609-85316-7-5, 2003.
 5. Pecheanu, E., Ştefănescu, D., Istrate, A., Dascalescu, D., Modeling the Domain Knowledge of an Instructional Environment”, publicatie on-line, The 3rd Annual Ariadne Conference,Leuven, Belgia, 2003.
 6. Pecheanu, E., Ştefănescu, D., Istrate, A., Dascalescu, D., Conceptually Modelling the Domain Knowledge of an Instructional Environment”, Proceedings of the International Conference on Computer aided learning in Engineering Education  – CALIE’’04, febr. 2004, Grenoble, Franta, pp. 215 –221, 2004.

Articole publicate în buletine ale simpozioanelor cu participare internațională

 1. Ștefănescu, D., Bumbaru, S., The Instructional Theory”, The 9-th International Symposium on Modeling, Simulation and Systems Identification, SIMSIS ’96, Galati, oct. 1996, pg. 382-387, 1996.
 2. Ştefănescu, D., Bumbaru, S., Ariton, V., “Hybrid Systems for Assisted Learning”, The 9-th International Symposium on Modeling, Simulation and Systems' Identification, SIMSIS ’96, Galati, oct. 1996, pg. 372-381, 1996.
 3. Răzmeriţă, L., Ştefănescu, D., Bumbaru, S., Istrate, A., “Computer testing and assesing package in Computer Based Training Systems”, Proceedings of 3-rd International Workshop Session: Internet as a Vehicle for Teaching, Kida-Ilieni, Romania, RILW 1998, ISBN 973-97403-40, POLYGON si COMPREX, Cluj, 1998.
 4. Bumbaru, S., Pecheanu, E., Ştefănescu, D., “MENTOR – A Project for Computer-Aided Educational Systems”, Proceedings of the International Symposium “The Role of Academic Education and Research in the Development of Information Society”, Bucuresti, apr. 1999, pp. 89-94, 1999.
 5. Segal, C., Dumitriu, L, Ştefănescu, D., Test properties in a possibilistic relational diagnosis model”, The 11-th International Symposium on Modeling, Simulation and Systems' Identification, SIMSIS 2001, pp. 184-189, ISBN 973-8139-98-8, 2001.
 6. Pecheanu, E., Ştefănescu, D., Dumitriu, L., Istrate, A., “Architecture of an intelligent tutoring system”, The 7-th International Symposium on Automatic Control and Computer Science and Parallel Workshop on Control Theory, Modeling, Simulation and Systems' Identification - Programme and abstracts, SACCS2001, Iasi, octombrie 2001, pp. 100, CD+ISBN 973-8292-10-7, 2001.
 7. Ştefănescu, D., Pecheanu, E., Bumbaru, S., Using pedagogical agents in intelligent tutoring systems”, The 7-th International Symposium on Automatic Control and Computer Science and Parallel Workshop on Control Theory, Modeling, Simulation and Systems' Identification - Programme and abstracts, SACCS2001, Iasi, octombrie 2001, pp.100, CD+ISBN 973-8292-10-7, 2001.
 8. Ştefănescu, D., Pecheanu, E., Istrate, A., Segal, C., “An object oriented approach to produce distributed educational hypermedia software”, Proceedings of the International Conference, RILW 2001, Miercurea-Ciuc, pp 182-187, 2001.
 9. Ştefănescu, D., Pecheanu, E., Dumitriu, L., Popescu, F., ”Student Modeling in WWW-based tutoring Systems - An overview”, lucrare prezentata ca tutorial la International Conference RILW2001, Miercurea-Ciuc, http://rilw.emp.paed.uni-muenchen.de/2001/info.html-, 2001.
 10. Pecheanu, E., Ştefănescu, D., Istrate, A., Popescu, F., Student modeling methods in WWW-based tutoring systems”, 10 pag., International Conference on Qualification and Training in Information and Communication Technologies, October, 2002, Galaţi, CD+ISBN 973-8409-48-9, 2002.
 11. Ştefănescu, D., Pecheanu, E., Buraga, S.C., Integrating a Virtual Library in an Educational System”, International Conference on Qualification and Training in Information and Communication Technologies, October, 2002, Galaţi, CD+ISBN 973-8409-48-9, 2002.
 12. Buraga, S.C., Ştefănescu, D., Pecheanu, E., VMRL Representation of Lindenmayer Systems”,  The 6-th International Conference on Development and Aplication Systems – DAS 2002, May 2002, Suceava, ISBN 973-88670-9, 2002.
 13. Pecheanu, E., Ştefănescu, D., Dumitriu, L., Segal, C., Knowledge Modelling in Computer-Assisted Instruction”, OL-KWM - International Symposium on Organizational Learning and Knowledge Work Management, Bucuresti, 2005.
 14. Novac-Ududec, C., Ştefănescu, D., Patterns Instruction in Software Engineering”,  Proceedings of the International Conference of “Interactive computer aided learning” ICL2007: Eportofolio and Quality in e-learning, 8 pages, http://telearn.noe-kaleidoscope.org/open-archive/search?resource=1658_v1&back=%2Fopen-archive%2Fsearch%3Fsearch%3Dnovac%26type%255B%255D%3Dpublication%26type%255B%255D%3Dvideo%26type%255B%255D%3Dtool%26orderBy%3Dtitle%26search_button%3DSearch, Austria, 2007.
 15. Pecheanu, E., Ştefănescu, D., “On Modeling Unstructured Data Collections in Computer Assisted Instruction”, 5th EuropeanConference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT’2008) 2008.
 16. Tudorie, C., Ştefănescu, D., ”Special Cases of Relative Object Qualification. Using the AMONG Operator”, In Proceedings of ECIT2008 – 5th European Conference on Intelligent Systems and Technologies, Iasi, Romania, July 10-12, 2008.
 17. Pecheanu, E.,  Ştefănescu, D., Popescu, F., A Solution for Modeling the Instructional Content in  Computer Assisted Learning, Proc. of the 6th International Conference on New Horizons in Industry, Business and Education – NHIBE 2009, Santorini, Greece, I, ISBN 978-960-88785-8-7, pp 171-175, 2009.

 

Cărți

 • Ştefănescu, D., - Programarea in limbajele C/C++, Editura MATRIXRom, Bucuresti, 2002, ISBN 973-685-475-2, 400 pag.(finanţată prin grantul CNFIS/41898/1999/BM) 
 • Ştefănescu, D., Segal, C. - Iniţiere în limbajele C/C++, Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, Galaţi, 2000, ISBN 973-8139-38-4, 250 pag.
 • Cristina Segal, Ştefănescu, D. - Sisteme inteligente de diagnoză, Editura Tehnica, Bucureşti, 2002, ISBN 973-31-3068-5, 210 pag.

 

Citări

 • Citări în cărți publicate în edituri internaționale de renume: 9
 • Citări în articole publicate în reviste cotate ISI: 4
 • Citări în articole publicate în ISI Proceedings sau în reviste BDI: 15
 • Citări în teze de doctorat: 4
 • Citări în lucrări/studii publicate în volumele unor conferințe internaționale (din țară sau din străinătate): 5