Asist. drd. ing. Florin Nicolau


Contact

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Adresă birou: Galati, str. Domneasca, nr. 111, corp G, camera G304.
Interior Universitate:  
Fax: +40 236 460182
Link pagină personală: 


Activitate didactică

Cursuri

 •  

Aplicații la alte discipline

 • Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare
 • Programarea Calculatoarelor in Limbaj C
 • Programarea Calculatoarelor și Algoritmi
 • Limbaje de Programare Orientate Obiect
 • Programare Orientată Obiect
 • Structuri de Date și Algoritmi
 • Programare în Limbaj de Asamblare
 • Informatică

Activitate științifică

Domenii de interes

 • Sisteme bazate pe agenți
 • Role Modelling

Contracte de cercetare

 • Proiect POSDRU/107/1.5/S/76822/2010 – responsabil cu activități de diseminare și IT - 2010-2013
 • Proiect PO-DCA "Standarde Europene în Utilizarea Tehnologiei Informaţiei în Administraţia publică – Program Naţional de Certificare a Funcţionarilor publici" cod SMIS 2773 – 2010-2011, Instructor/Examinator ECDL
 • FORINFO - 2005, Proiect PHARE, Lector

Publicații

Articole

 • Jascanu, N., Jascanu, V. and Nicolau, F. On the role of an emotional community agent in retail markets. SIMSIS 13, 2007
 • Nicolau, F., Jascanu, N. and Jascanu, V. Role Modelling through Aspect-Oriented Programming. SIMSIS 12, 2004