Ș.l. dr. Marian Viorel CRACIUN


Contact

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa birou: Galati, str. Domneasca, nr. 111, corp G, camera G305.
Interior Universitate: 8450
Fax: +40 236 460182
Link pagina personala:


Activitate didactica

Cursuri

 • Reţele de calculatoare
 • Sisteme software pentru reţele de calculatoare
 • Proiectarea aplicaţiilor în reţele de calculatoare
 • Software pentru comunicaţii de date
 • Software pentru telecomunicaţii

Aplicatii la alte discipline


Activitate stiintifica

Domenii de interes

 • Inteligenţă artificială
 • Predictive Data Mining
 • Sisteme inteligente hibride - reţele neurale, sisteme de inferenţă fuzzy, sisteme modulare
 • Sisteme bazate pe cunoştinţe aplicate în domeniul protecţiei mediului şi toxicologiei

Contracte de cercetare

 • NP/EFSA/DCM/2012/01/6 (EFSA 15864/2012) - Pilot project on implementing of Foodex2 as part of the Standard Sample Description for the electronic transmission of harmonised chemical occurence data to EFSA - membru în echipă
 • CFP/EFSA/DATEX/2010/1 - Electronic transmission of chemical occurence data - membru în echipă
 • (POSDRU/86/1.2/S/61830) - Creşterea calităţii învăţământului superior de inginerie - Platforma Informatică pentru Ingineria Fluidelor (PiiF) - membru în echipă (expert IT)
 • (POSDRU 56/1.2/S/32768) - Formarea cadrelor didactice universitare şi a studenţilor în domeniul utilizării unor instrumente moderne de predare-învăţare evaluare pentru disciplinele matematice, în vederea creării de competenţe performante şi practice pentru piaţa muncii - membru în echipă (expert resurse)
 • PAR SE (AMPOSDRU 165/25.06.2009, POSDRU 26/3.1/G/39186) - Promovarea culturii antreprenoriale la nivelul regiunii Sud-Est - membru în echipă (expert B, IT)
 • TOPAR (contract 535-13.09.2006, Relansin/CEEX) – Cercetări în vederea stabilirii gradului de toxicitate al unor poluanţi din apele reziduale folosind metoda QSAR, Departamentul de Calculatoare şi Informatică Aplicată, Universitatea “Dunarea de Jos”, Galati, ROMANIA - membru în echipa de cercetare
 • PRETOX (407-20.09.2004, PNCDI/MENER) – Predicţia caracteristicilor toxicologice ale poluanţilor organici, Departamentul de Calculatoare şi Informatică Aplicată, Universitatea “Dunărea de Jos”, Galati, ROMANIA - membru în echipa de cercetare
 • FP5 DEMETRA QLRT-2001-00691 – Development of Environmental Modules for Evaluation of Toxicity of pesticide Residues in Agriculture, Departamentul de Calculatoare şi Informatică Aplicată, Universitatea “Dunarea de Jos”, Galati, ROMANIA - membru în echipa de cercetare
 • FP5 IMAGETOX HPRN-CT-1999-00015 – Intelligent Modelling Algorithms for General Evaluation of TOXicities, Laboratorio di Intelligenza Artificiale e Robotica, Dipartimento di Elettronica e Informazione, Politecnico di Milano, ITALIA - membru în echipa de cercetare
 • Sistem informatic educational prin Internet - biblioteci virtuale - E-Book, INFOSOC 2001 (Contract de cercetare C1-142/22.10.2001), Departamentul de Calculatoare şi Informatică Aplicată, Universitatea “Dunarea de Jos”, Galati, ROMANIA - membru în echipa de cercetare

Burse si mobilitati externe

 • septembrie 2002 - februarie 2003, Dipartimento di Elettronica e Informazione, Politecnico di Milano , Italia
 • martie 2003 - august 2003, bursier ERASMUS, Electrical and Computer Engineering Department, Universitaty of Patras, Grecia

Alte activitati

 • specializare în domeniul instrumentelor de instruire asistată şi la distanţă, Ecole Politechnique Federale de Laussane, Laboratoire d'Etudes Assistees par l’Ordinateur, Elveţia, 14-29 martie 2002
 • cursurile de specializare pentru instructori în domeniul reţelelor de calculatoare: Cisco Networking Academy - CCNA 1 si CCNA 2
 • curs de specializare „Building better QSARs”, John Moore University, Liverpool, Marea Britanie, 9 mai 2004
 • cursurile şcolii de vară „Advanced Course on Knowledge Discovery – ACAI2005”, Josef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia, 27 iunie – 5 iulie 2005
 • cursurile şcolii de vară „Semantic Web Technologies – SEKT-05”, Josef Stefan Institute, Ljubljana, 6-8 iulie 2005

Publicatii

Articole

Articole publicate în reviste de specialitate de circulaţie naţională şi internaţională recunoscute

 • P. R. Trundle, D. Neagu, M. V. Craciun, Q. Chaudhry, Development of Multi-output Neural Networks for Data Integration - A Case Study, in Innovations in Hybrid Intelligent Systems. Advances in Soft Computing, Vol. 44, Springer, 2008, ISBN: 978-3-540-74971-4 , ISSN: 1615-3871 (Print) 1860-0794 (Online), pp. 80-87.
 • A. Cocu, L. Dumitriu, M. Craciun, C. Segal, Hybrid Approach for Data Preprocessing in the QSAR Problem, in Lecture Notes in Computer Science (LNCS-LNAI), vol. 5177, Springer, ISBN: 978-3-540-85562-0, ISSN: 0302-9743 (Print) 1611-3349 (Online), pp. 565-572.
 • I. Lixandru, AL. Epureanu, G. Frumuşanu, M.V. Crăciun, Algorithm for Modeling the Thermo-Mechanical Field Dynamics, Based on B-Spline Functions, with Application to Machining System, The Anals of “Dunărea de Jos” University of Galaţi, Tehnologies in Machine Building. Reconfigurable Manufacturing Systems. Thematic Series, 2008, ISSN: 1221-4566, pp. 43-48.
 • L. Dumitriu, M.V. Craciun, A. Cocu, C. Segal, Pre-processing Techniques for the QSAR Problem, in New Trends in Multimedia and Network Information Systems, Aleksander Zgrzywa, Kazimierz Choroś, Andrzej Siemiński (eds.), IOS Press, ISBN 978-1-58603-904-2, ISSN 0922-6389, pp. 107-114.
 • I. Lixandru, Al. Epureanu, G. Frumusanu, M.V. Craciun, Coherence Of Reconfigurable Manufacturing Systems Thermo-Mechanical Fields, The Annals “Dunărea De Jos” Of Galati, Fascicle V, Techolologies In Mecanical Engineering, ISSN 1221-4566, 2007, pp. 20-24.
 • P. Pop, C. Sabo, C. Pop Sitar, M. V. Căciun, Solving the generalized minimum spanning tree problem with simulated annealing, Department of Mathematics and Computer Science, North University of Baia Mare, Creative Mathematics and Informatics, 16 (2007), pp. 42-53.
 • M. V. Crăciun, A. Cocu, L. Dumitriu, C. Segal, A Hybrid Feature Selection Algorithm for the QSAR Problem, in Lecture Notes in Computer Science, Springer Berlin / Heidelberg, Volume 3991/2006, ISSN 0302-9743, pp. 172 – 178.
 • L. Dumitriu, C. Segal, M.V. Craciun, A. Cocu, L. P. Georgescu, Tentative Prediction for the QSAR Problem using Association Rule Mining, in Proceedings of the 7th International Conference on Tehnical Informatics CONTI, Scientific Bulletin of "Politehnica" University of Timisoara, vol. 2, ISSN 1583-3380, June 2006, pp. 189-194.
 • L. Dumitriu, M. V. Crăciun, A. Cocu, C. Segal , Descriptive Mining for the QSAR problem, The Annals of "Dunarea de Jos" University 2005 1221-454X Fascicle III, Electrotechnics, Electronics, Automatic Control, Informatics, 2005, 18-22.
 • C. König, G. Gini, M. Crăciun, E. Benfenati, Multi-class classifier from a combination of local experts: toward distributed computation for real-problem classifiers, Int J of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, Vol. 18, No. 5 , 2004, p. 801-817.
 • G. Gini, M. Crăciun, C. Koening, E. Benfenati, Combining unsupervised and supervised artificial neural networks to predict aquatic toxicity, J. Chem. Inf. Comput. Sci., 2004, ISSN 0095-2338; 44(6) pp 1897 – 1902.
 • M. Crăciun, D. Neagu, C. König, S. Bumbaru, 2003,Using Unsupervised and Supervised Artificial Neural Networks to study Aquatic Toxicity, Lecture Notes in Artificial Inteligence, Springer-Verlag, ISBN 3-540-40804-5, 911-918.

Articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate

 • Crăciun M.V., Cocu A., Dumitriu L., Predictability score-based feature selection, System Theory, Control and Computing (ICSTCC), 2012, 16th International Conference of, 2012.
 • L. Dumitriu, C. Segal, M-V. Craciun, A. Cocu, Pre-Processing Aspects for Complexity Reduction of the QSAR Problem, 4th International IEEE Conference "Intelligent Systems" (IS), Varna, Bulgaria, Proceedings of 4th International IEEE Conference on Intelligent Systems, 6-8 Sept., 2008, ISBN: 978-1-4244-1740-7, pp. 17-12 - 17-16.
 • M.V. Crăciun, S. Bumbaru, Hybrid Intelligent Systems and Data Mining as Meta-Generalization Process, 5th European Conference on Intelligent Systems and Technologies, ECIT 2008, 10 - 12 July 2008, Romanian Academy, Iasi, Romania (publicata pe CD)
 • L. Dumitriu, C. Segal, M. Badea, F. Israel, M. Craciun, A. Cocu, A. Istrate, D. Munteanu, Toward A Hybrid Approach Of Qsar Modelling, CEEX 2008 Conference Excellence Research - A Way To Innovation, Braşov, Romania, 27-29 iulie 2008, pp. 84 1 – 6.
 • L. Dumitriu, C. Segal, M. Badea, F. Israel, M. Crăciun, A. Cocu, A. Istrate, D. Munteanu, QSAR Modelling and Feature Selection Techniques, Editori: N. Vasiliu, L. Szabolcs, Excellence Research as a Way to E.R.A - Cercetarea de Excelenţă - premiza favorabilă pentru dezvoltarea spaţiului românesc de cercetare; 2007, ISSN 1843-5904.
 • L. Dumitriu, C. Segal, M. Craciun, A. Cocu, and L. P. Georgescu, Model discovery and validation for the QSAR problem using association rule mining, in Proceedings of ICKM 2006, ISBN 975-00803-0-0, Prague, Czech Republic, Volume 11, February. 2006, pp. 24-26.
 • L. Dumitriu, M. Crăciun, C. Segal, A. Cocu, L. P. Georgescu, Using Association Rule Mining for the QSAR Problem, Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Intelligent Systems, Sept 2006, ISBN 1-4244-0196-8, pp. 528-531.
 • D. Neagu, M. V. Crăciun, S. A. Stroia, S. Bumbaru, Distributed Hybrid Intelligent Systems applied in Predictive Toxicology, 22nd BNCOD, Workshop on Data Mining and Knowledge Discovery in Databases, ISBN I 873757 55 7, Sunderland, UK, 131-138.
 • Neagu D., Crăciun M.V., Stroia S.A. and Bumbaru S. Hybrid Intelligent Systems for Predictive Toxicology - a Distributed Approach, 5th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications ISDA2005, 8-10 Sept. 2005, IEEE Computer Society Press, ISBN 0-7695-2286-6, 26-31, Wroclaw, Poland.
 • M.V. Crăciun, Silviu A. Stroia. Toward Distributed Hybrid Intelligent Predictive Systems in Toxicology, in Procs of 6th Informatics Workshop for Research Students, University of Bradford, , ISBN 1-85143-220-5, 23rd March 2005, pages: 46-50.
 • D. Neagu, M. Crăciun, Q. Chaudhry, Knowledge Specification for Versatile Hybrid Intelligent Systems, in Procs. of the 5th International Conference on Recent Advances in Soft Computing RASC2004,(Ed. Ahmad Lotfi), Nottingham, UK, 16-18 Dec. 2004, ISBN 1-84233-110-8, pp. 219-224.
 • D. Neagu, M. Crăciun, Q. Chaudhry, N. Price Knowledge Representation for Versatile Hybrid Intelligent Processing Applied in Predictive Toxicology, Procs of the Workshop IEEE ICDM -LSDM 2004, Brighton, UK, 87-94.
 • M.V. Crăciun, D. Neagu, A. Stoica, N. Avouris, C. A. Crăciun, Web Laboratory for Using Intelligent Mining Tools in Predictive Toxicology, in Proceedings of The 12th International Symposium on Modeling, Simulation and Systems’ Identification – SIMSIS 12, September 24-25, 2004, Eds. S. Caraman, A. Bratcu, L. Beldiman, Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos” Galaţi, ROMÂNIA, ISBN 973-627-156-0, pp. 258-263.
 • Kalapanidas E., Avouris N.M., Craciun M.V. and Neagu D., Machine learning algorithms: a study on noise sensitivity, Proceedings of the 1st Balkan Conference on Informatics BCI 2003 (Y. Manolopoulos, P. Spirakis eds.), 356-365, 21-23 November 2003, ISBN 960-287-045-1, Springer-Verlag., Thessaloniki, Greece.

Lucrări prezentate la diferite seminarii/expoziţii, inovaţii etc.

 • I. Lixandru, AL. Epureanu, G. Frumuşanu, M.V. Crăciun, Algorithm Developing for Online Modelling of Technological Systems’ Thermo-mechanical Fields’ Dynamics, Workshop on Mathematics, Computer Science and Applications, November, 7-9, 2008, Conference room: SA (Library) Departament of Mathematics and Computer Science, University „Dunarea de Jos” of Galati.
 • I. Lixandru, AL. Epureanu, G. Frumuşanu, M.V. Crăciun, The Use of Tensors for the Spline Modelling of Multidimensional Thermo-Mechanical Fields, Workshop on Mathematics, Computer Science and Applications, November, 7-9, 2008, Conference room: SA (Library) Departament of Mathematics and Computer Science, University „Dunarea de Jos” of Galati.
 • M. V. Crăciun, Demo: a flavour of DEMETRA software – a tool for toxicity prediction of pesticides, candidate pesticides and their derivatives, Workshop of the DEMETRA project on QSAR for regulatory purposes - “DEMETRA: a public software to predict ecotoxicity for pesticide registration” organized by the consortium, 6/7 June 2006, Como, Italy.
 • M. Crăciun, Data and Model Representation using XML, prezentare orală, Data, Algorithm & Results in QSAR (DARQ2005) Workshop, 10-11 Noiembrie 2005.
 • M. Crăciun, S. Stroia, Distributed Environment for Hybrid Intelligent Predictive Systems in Toxicology, prezentare orală, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Ştiinţe, Catedra de Matematică, 28-30 mai 2005.
 • M. Crăciun, D. Neagu, Applications of Artificial Intelligence Techniques in Predictive Toxicology: an Overview, The 11th International Workshop on Quantitative Structure-Activity Relationships in the Human Health and Environmental Sciences (QSAR2004), Liverpool, UK, 10-13 mai 2004.
 • M. Crăciun, Genetic Algorithms – A Solution for Scheduling Problems, Analele Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati, Fascicula II Matematica. Fizica, Mecanica Teoretica, supliment la tomul XVIII(XXIII)2000, Lucrarile Conferintei Internationale “Riscul in Economia Contemporana”, Galati, Editia a VI-a, noiembrie 2000, Sectiunea a V-a “Modele si Metode Matematice in Economie”, pp.55-56, Galaţi, ROMANIA (lucrare susţinută şi abstractul publicat).

Carti

Cărţi publicate

 • Nicoleta Breaz, Marian Crăciun, Păstorel Gaşpar, Maria Miroiu, Iuliana Paraschiv-Munteanu, Modelarea matematică prin MATLAB, 2011.
 • Constantin Udrişte – coordonator, Sorin Comşa, Gloria Cosovici, Marian Crăciun, Jenică Crînganu, Narcisa Dumitriu, Pavel Matei, Ioan Roşca, Octavian Stănăşilă, Antonela Toma, Calcul variațional, 2011.
 • C. Segal, L. Dumitriu, M. Craciun, A. Cocu, D. Munteanu, şi alţii, Cercetari in vederea stabilirii gradului de toxicitate al unor poluanti din apele reziduale folosind metoda QSAR, Publishing House IPA SA, Septembrie 2008, ISBN: 973-1704-13-2.
 • L. Dumitriu, M.V. Crăciun, C. Segal, A. Cocu, L.P. Georgescu, Utilizarea tehnicilor de învăţare automată în estimarea efectelor toxicologice, ISBN 978-973-30-1729-5, Editura Didactică şi Pedagogică, 2007.

Capitole publicate în volume colective

 • L. Dumitriu, C. Segal, M. Crăciun, A. Cocu, On Association Rule Mining for the QSAR problem, in Encyclopedia of Data Warehousing and Mining, 2nd edition, John Wang (ed.), Information Science Reference, Idea Group Inc (IGI), 2008, pp. 83-86.
 • D. Neagu, M. Crăciun, Q. Chaudhry, N. Price, Chapter 10 - Knowledge Representation for Versatile Hybrid Intelligent Processing Applied in Predictive Toxicology, in Stephen Wong, Chung-Sheng Li (Eds.), Science, Engineering, and Biology Informatics - Vol. 2 Life Science and Data Mining, ISBN 978-981-270-064-3, 2007.
 • E. Benfenati, E. Boriani, M. Crăciun, L. Malazizi, D. Neagu, A. Roncaglioni, Chapter 2 – Databases for pesticide ecotoxicity, in Emilio Benfenati (Ed.), Quantitative Structure-Activity Relationships (QSAR) for Pesticide Regulatory Purposes, ISBN 0-444-52710-9, Elsevier, 2007, pp. 59-81.
 • Q. Chaudhry, J. Chrétien, M. Craciun, G. Guo, F. Lemke, J.-A. Müller, D. Neagu, N. Piclin, M. Pintore, P. Trundle, Chapter 4 – Algorithms for (Q)SAR model building, in Emilio Benfenati (Ed.), Quantitative Structure-Activity Relationships (QSAR) for Pesticide Regulatory Purposes, ISBN 0-444-52710-9, Elsevier, 2007, pp. 111-147.
 • N. Amaury, E. Benfenati, S. Bumbaru, A. Chana, M. Craciun, J. R. Chrétien, G. Gini, G. Guo, F. Lemke,V. Minzu, J.-A. Müller, D. Neagu, M. Pintore, S. A. Stroia, P. Trundle, Chapter 5 - Hybrid systems, in Emilio Benfenati (Ed.), Quantitative Structure-Activity Relationships (QSAR) for Pesticide Regulatory Purposes, ISBN 0-444-52710-9, Elsevier, 2007, pp. 149-183.
 • E. Benfenati, M. Crăciun, D. Neagu, Chapter 9 – The use of the DEMETRA models, in Emilio Benfenati (Ed.), Quantitative Structure-Activity Relationships (QSAR) for Pesticide Regulatory Purposes, ISBN 0-444-52710-9, Elsevier, 2007, pp. 303-313.
 • M. V. Crăciun, D. Neagu, C. A. Crăciun, M. Smiesko, A Study of Supervised and Unsupervised Machine Learning Methodologies for Predictive Toxicology, in Intelligent Systems in Medicine (Selected papers from ECIT 2004), 61-69, Ed. H.N. Teodorescu, ISBN 973-7994-82-5, Performantica, Iasi, Romania.