Relaţiile internaţionale ale Catedrei de Calculatoare şi Informatică Aplicată au cunoscut de-a lungul ultimilor 15 ani o evoluţie ascendentă. Implicarea membrilor catedrei în proiecte de cercetare cu colectiv internaţional, semnarea de acorduri bilaterale cu instituţii de învăţământ superior europene privind schimburile academice de studenţi şi cadre didactice, organizarea de şcoli de vară în colaborare cu universităţi din străinătate au permis creşterea numărului de oportunităţi oferite studenţilor şi absolvenţilor specializărilor aflate sub directa îndrumare.

Aceste relaţii de cooperare internaţională s-au concretizat atât prin deplasarea la universităţile partenere a studenţilor sau absolvenţilor specializărilor de licenţă şi masterat în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, pentru participarea la activităţile didactice sau pentru efectuarea de stagii de pregătire cât şi prin tutoratul de stagiu în întreprindere şi înrolarea studenţilor străini la studii în cadrul specializării Calculatoare.

Pe baza acordurilor de cooperare internaţională, cadre didactice membre ale Catedrei CIA au efectuat în ultimii ani mobilităţi de tip visiting professor la Universitatea Robert Schuman din Strasburg, Franţa şi Universitatea din Liege, Belgia. Deplasările au constat din susţinerea unui volum total de circa 100 de ore de curs, seminarii şi lecţii practice din Curricula IT, pe durata mai multor săptămâni, la universităţile menţionate

În anul 2008 Catedra de Calculatoare şi Informatică Aplicată a demarat în calitate de partener, un program ERASMUS/Life Long Learnig în colaborare cu universităţi din Franţa, Germania, Anglia şi Polonia. Programul se va materializa în anul 2009 printr-un ciclu de cursuri - şcoală de vară la care vor participa studenţi ai specializării CTI-C şi cadre didactice de la Catedra CIA în calitate de lectori.