Catedra de Calculatoare şi Informatică Aplicată participă activ la Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii (Lifelong Learning Program) - ERASMUS al Uniunii Europene, având semnate acorduri bilaterale cu următoarele universităţi:

Prin intermediul acordurilor bilaterale studenţi de la specializarea Calculatoare efectuează în fiecare an mobilităţi pentru studiu la universităţile partenere.

Catedra de Calculatoare şi Informatică Aplicată propune în fiecare an un număr de locuri pentru realizarea proiectului de diplomă în strainătate, la institute de cercetare ale universităţilor partenere sau în cadrul unor companii din domeniul IT.

Numărul în continuă creştere al studenţilor care efectuează studii, continuare de studii sau stagii în strainătate exemplifică pe deplin amploarea activităţii de cooperare internaţională a catedrei.

Mai multe detalii pot fi găsite la avizierele ERASMUS şi la Biroul ERASMUS.