Reţeaua Departamentului de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei este constituită din 2 segmente importante:

  • Segmentul de reţea destinat laboratoarelor studenţeşti
  • Segmentul de reţea rezervat cadrelor didactice

Reţeaua laboratoarelor este o reţea gigabit, bazată pe echipamente moderne ce asigură accesul comutat al tuturor staţiilor la servere. O diagramă a acestei reţele este reprezentată în schema de mai jos. Există 2 segmente principale, cel pentru accesul staţiilor spre servere şi segmentul dedicat traficului inter-servere.

studentiFizic

Reţeaua laboratoarelor studenţeşti are acces la Internet şi la Internetul Universităţii via o conexiune de 1Gbps. Acest aspect facilitează lucrul la distanţă al studenţilor folosind tehnologii de terminal la distanţă pentru a avea acces la multitudinea de resurse disponibile pe servere.

Un aspect deosebit al reţelei care este pusă la dispoziţia studenţilor în laboratoare este facilitatea de autentificare unică pentru toate resursele existente în cadrul reţelei. Astfel, folosind aceleaşi coordonate de autentificare (acelaşi nume utilizator şi aceeaşi parolă) este permis accesul pe toate sistemele de operare disponibile, în platforma de educaţie asistată cu ajutorul căreia se desfăşoară activitatea didactică dar şi accesul la cutia poştală proprie fiecărui student. Toţi studenţii Departamentului de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei beneficiază de o adresă de e-mail în domeniul studnet.ugal.ro şi un spaţiu rezervat pe disc de 40GB. Trebuie remarcat faptul că spaţiul disc al fiecărui student va fi acelaşi indiferent de sistemul de operare pe care îl foloseşte la un moment dat, centralizând astfel informaţiile şi fişierele proprii facilitând organizarea eficientă a spaţiului în favoarea studenţilor.

Reţeaua pentru cadre didactice înglobează cca. 30 de staţii de lucru fixe (quad-core 2.8GHz, 4GB RAM) şi calculatoare portabile destinate cadrelor didactice, şi un server dedicat acestei reţele pentru stocare (cca. 4TB) şi autentificare. Accesul în reţeaua cadrelor didactice este rezervat doar personalului didactic şi didactic-auxiliar şi se poate face şi via wireless, din toate laboratoarele studenţeşti prin intermediul reţelei dedicate (CSED).

Descriere retea informatizare UGAL